Norsk Rasekatt Klubb av 1938


NW WW'8 SW'08 SP EC Holtas Apache Princess DSM DVM, BSH ns 11

Eier:  Rita HindenesFoto:Tonje Phongam Kårvik


10.04.2017

Årets katter i NORAK 2016 (klikk på tittelen for å laste ned listen)

Vi vil gjerne ha bilder av vinnerne, så vi kan legge dem ut i «karusellen». Dere finner link under «Årets Katt», «Innsending av bilder til årets katt» som dere kan benytte.


10.03.,2017

13. og 14. mai 2017 i Solberg Sport og Kultursenter28.11.2016Sekretærens bønn til NORAKs medlemmer:

Når dere sender post til klubben, vær snill å skrive avsenderadresse bak på konvolutten. Hvis noe skulle skje i postgangen, er det da en større mulighet for at dere får brevet i retur istedenfor at det "forsvinner"!


01.02.2016


Dersom du er eier av Årets katt, vennligst send inn bilder vi kan presentere på websiden

25.11.201519.05.2015
25.03.2014

Studie på adferd hos rasekatter. NRR oppfordrer alle til å delta!
NRR er blitt kontaktet av prof. Bjarne O. Braastad fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og hans student Silja Eriksen vedrørende Siljas studie i adferd med fokus på rasekatter. Hun jobber med en masteroppgave i dette emnet, og trenger NRRs hjelp til å få tak i eiere og oppdrettere. Dette er et interessant prosjekt som NRR ønsker å være med på.

NRR har vært i møte med Braastad og Eriksen og fått mer informasjon om studiet. I tillegg ønsket de innspill fra oss på tilleggsspørsmålene laget spesielt for Norge. NRR har kommet med noen få innspill til disse i samarbeid med vårt helseutvalg. Hovedspørreskjemaet er brukt også i andre land, og det er derfor ikke mulig å endre noe på disse spørsmålene. Dette for at undersøkelsene i de forskjellige landene skal være sammenlignbare, og dermed mer verdifulle.

Undersøkelsen er nå klar, og ligger ute på nett her:

NRR vil legge linken til undersøkelsen på hjemmesiden, det skal også alle klubbene gjøre. I tillegg vil undersøkelsen omtales i Aristokatt, og Eriksen gis tilgang til utstillinger i perioden innsamling av data foregår for å informere/reklamere for undersøkelsen der. NRR oppfordrer alle til å svare!


20.12.2013

Viktig informasjon fra NRR om endring i utstillingsreglementet:

  • Klasse 12 vil fra 1.1.2014 være for katter mellom 4 og 7 mnd.
  • Klasse 11 vil fra 1.1.2014 være for katter mellom 7 og 10 mnd.The attached trophy has just been donated to our Feline Historical Museum.  Thought you might like the photo for your anniversary page.

Karen Lawrence
Director, The CFA Foundation, Inc.
Manager, Feline Historical Museum


Du kan også laste den ned via linken som ligger nederst på denne siden.